Escolha uma Página

Congresso MV præsenterer:

Stå op, skinner!

Vi er en kristen familie, der bor i Brasiliens bjerge og forkynder evangeliet i sammenhæng med de tre engles budskab i Åbenbaringen 14.

Kom til mig, alle I, som træler og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

Video 1: Frelsesplanen, musik af Johannes 3:16. Bevis på Bibelens ægthed. Synd og frelse. Gyldigheden af ​​Guds lov og hviledagen.

For hvad gavner det et menneske, hvis det vinder hele verden og taber sin egen sjæl?

Siger vor Herre Jesus i Matthæus 16:26

Vejen til Kristus - ePub

0,2 MB – Trin for skridt, forsoning med Gud. Bedre end PDF. Installer først Kinde-appen, Android, iOS.

Vejen til Kristus - Mobi/Kindle

1.1 MB – Få Kindle-appen installeret, Android, iOS.

The Great Controversy ePub

0.95 MB The history of christianity written by a prophetess. Open with Kindle. Andoid, iOS

The Great Controversy Mobi

3,3 MB  Open with Kindle. Andoid, iOS

Gamle Testamente

Første Mosebog (1 Mos) – Gênesis
Anden Mosebog (2 Mos) – Êxodo
Tredje Mosebog (3 Mos) – Levítico
Fjerde Mosebog (4 Mos) – Números
Femte Mosebog (5 Mos) – Deuteronômio
Josvabogen (Jos) – Josué
Dommerbogen (Dom) – Juízes
Ruths Bog (Rut) – Rute
Første Samuelsbog (1 Sam) – 1 Samuel
Anden Samuelsbog (2 Sam) – 2 Samuel
Første Kongebog (1 Kong) – 1 Reis
Anden Kongebog (2 Kong) – 2 Reis
Første Krønikebog (1 Krøn) – 1 Crônicas
Anden Krønikebog (2 Krøn) – 2 Crônicas
Ezras Bog (Ezra) – Esdras
Nehemias’ Bog (Neh) – Neemias
Esters Bog (Est) – Ester
Jobs Bog (Job) – Jó
Salmernes Bog (Sl) – Salmos
Ordsprogenes Bog (Ordsp) – Provérbios
Prædikerens Bog (Præd) – Eclesiastes
Højsangen (Højs) – Cântico dos Cânticos
Esajas’ Bog (Es) – Isaías
Jeremias’ Bog (Jer) – Jeremias
Klagesangene (Klages) – Lamentações
Ezekiels Bog (Ez) – Ezequiel
Daniels Bog (Dan) – Daniel
Hoseas’ Bog (Hos) – Oséias
Joels Bog (Joel) – Joel
Amos’ Bog (Amos) – Amós
Obadias’ Bog (Obad) – Obadias
Jonas’ Bog (Jonas) – Jonas
Mikas’ Bog (Mika) – Miquéias
Nahums Bog (Nah) – Naum
Habakkuks Bog (Hab) – Habacuque
Sefanias’ Bog (Sef) – Sofonias
Haggajs Bog (Hag) – Ageu
Zakarias’ Bog (Zak) – Zacarias
Malakias’ Bog (Mal) – Malaquias

 

Nye Testamente

Matthæusevangeliet (Matt) – Mateus
Markusevangeliet (Mark) – Marcos
Lukasevangeliet (Luk) – Lucas
Johannesevangeliet (Joh) – João
Apostlenes Gerninger (ApG) – Atos
Romerbrevet (Rom) – Romanos
Første Korintherbrev (1 Kor) – 1 Coríntios
Andet Korintherbrev (2 Kor) – 2 Coríntios
Galaterbrevet (Gal) – Gálatas
Efeserbrevet (Ef) – Efésios
Filipperbrevet (Fil) – Filipenses
Kolossenserbrevet (Kol) – Colossenses
Første Thessalonikerbrev (1 Thess) – 1 Tessalonicenses
Andet Thessalonikerbrev (2 Thess) – 2 Tessalonicenses
Første Timotheusbrev (1 Tim) – 1 Timóteo
Andet Timotheusbrev (2 Tim) – 2 Timóteo
Titusbrevet (Tit) – Tito
Filemonbrevet (Filem) – Filemom
Hebræerbrevet (Hebr) – Hebreus
Jakobsbrevet (Jak) – Tiago
Første Petersbrev (1 Pet) – 1 Pedro
Andet Petersbrev (2 Pet) – 2 Pedro
Første Johannesbrev (1 Joh) – 1 João
Andet Johannesbrev (2 Joh) – 2 João
Tredje Johannesbrev (3 Joh) – 3 João
Judasbrevet (Jud) – Judas
Johannes’ Åbenbaring (Åb) – Apocalipse