Escolha uma Página

Congresso MV presenterer:

Stå opp, skinn!

Vi er en kristen familie som bor i fjellene i Brasil, og forkynner evangeliet i sammenheng med de tre englenes budskap i Åpenbaringen 14.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Video 1: Frelsesplanen, musikk i Johannes 3:16. Bevis på Bibelens autentisitet. Synd og frelse. Gyldigheten av Guds lov og hviledagen.

Veien til Kristus - ePub

0.4 MB – En åndelig reise mot et personlig forhold til Jesus, med vekt på omvendelse, tro, bønn og kristen livsstil.Før du klikker, sørg for at du har Kindle-appen installert (Android, iOS)

Veien til Kristus - Mobi/Kindle

0.7 MB – Har Kindle-appen installert.

The Great Controversy ePub

1 MB The history of christianity written by a prophetess. Open with Kindle. Andoid, iOS

The Great Controversy Mobi

3.3 MB  Open with Kindle. Andoid, iOS

Bibelbøker – Det gamle testamentet 

 1. 1 Mosebok (1Mos) – Gênesis
 2. 2 Mosebok (2Mos) – Êxodo
 3. 3 Mosebok (3Mos) – Levítico
 4. 4 Mosebok (4Mos) – Números
 5. 5 Mosebok (5Mos) – Deuteronômio
 6. Josva (Jos) – Josué
 7. Dommerne (Dom) – Juízes
 8. Ruts bok (Rut) – Rute
 9. 1 Samuelsbok (1Sam) – 1 Samuel
 10. 2 Samuelsbok (2Sam) – 2 Samuel
 11. 1 Kongebok (1Kong) – 1 Reis
 12. 2 Kongebok (2Kong) – 2 Reis
 13. 1 Krønikebok (1Krøn) – 1 Crônicas
 14. 2 Krønikebok (2Krøn) – 2 Crônicas
 15. Esra (Esr) – Esdras
 16. Nehemja (Neh) – Neemias
 17. Ester (Est) – Ester
 18. Job (Job) – Jó
 19. Salmenes bok (Sal) – Salmos
 20. Salomos ordspråk (Ordsp) – Provérbios
 21. Forkynneren (Fork) – Eclesiastes
 22. Høysangen (Høys) – Cântico dos Cânticos
 23. Jesaja (Jes) – Isaías
 24. Jeremia (Jer) – Jeremias
 25. Klagesangene (Klag) – Lamentações
 26. Esekiel (Esek) – Ezequiel
 27. Daniel (Dan) – Daniel
 28. Hosea (Hos) – Oséias
 29. Joel (Joel) – Joel
 30. Amos (Amos) – Amós
 31. Obadja (Obad) – Obadias
 32. Jona (Jona) – Jonas
 33. Mika (Mika) – Miquéias
 34. Nahum (Nah) – Naum
 35. Habakuk (Hab) – Habacuque
 36. Sefanja (Sef) – Sofonias
 37. Haggai (Hag) – Ageu
 38. Sakarja (Sak) – Zacarias
 39. Malaki (Mal) – Malaquias
 1.  

Det nye testamentet

 1. Matteus (Matt) – Mateus
 2. Markus (Mark) – Marcos
 3. Lukas (Luk) – Lucas
 4. Johannes (Joh) – João
 5. Apostlenes gjerninger (Apg) – Atos
 6. Romerne (Rom) – Romanos
 7. 1 Korinterbrev (1Kor) – 1 Coríntios
 8. 2 Korinterbrev (2Kor) – 2 Coríntios
 9. Galaterne (Gal) – Gálatas
 10. Efeserne (Ef) – Efésios
 11. Filipperne (Fil) – Filipenses
 12. Kolossenserne (Kol) – Colossenses
 13. 1 Tessalonikerbrev (1Tess) – 1 Tessalonicenses
 14. 2 Tessalonikerbrev (2Tess) – 2 Tessalonicenses
 15. 1 Timoteus (1Tim) – 1 Timóteo
 16. 2 Timoteus (2Tim) – 2 Timóteo
 17. Titus (Tit) – Tito
 18. Filemon (Filem) – Filemom
 19. Hebreerne (Hebr) – Hebreus
 20. Jakob (Jak) – Tiago
 21. 1 Peter (1Pet) – 1 Pedro
 22. 2 Peter (2Pet) – 2 Pedro
 23. 1 Johannes (1Joh) – 1 João
 24. 2 Johannes (2Joh) – 2 João
 25. 3 Johannes (3Joh) – 3 João
 26. Judas (Jud) – Judas
 27. Åpenbaringen (Åp) – Apocalipse