Escolha uma Página

MV Congres presenteert:

Sta op, straal!

Wij zijn een christelijke familie die in de bergen van Brazilië woont en het Evangelie verkondigt in de context van de boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14.

Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven.

Video 1: Het verlossingsplan, muziek van Johannes 3:16. Bewijs van de authenticiteit van de Bijbel. Zonde en verlossing. De geldigheid van de wet van God en de rustdag.

Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest?

Zegt onze Heer Jezus in Matteüs 16:26

SCHREDEN NAAR CHRISTUS E-book

0,2 MB Stap voor stap conversie, hoe je een echte zoon van de Allerhoogste kunt worden. Openen met Kindle.  Android, iOS

SCHREDEN NAAR CHRISTUS - Mobi/Kindle

0,4 MB – Have the Kindle app installed.

The Great Controversy ePub

0,95 MB The history of christianity written by a prophetess. Open with Kindle. Andoid, iOS

The Great Controversy Mobi

3,3 MB  Open with Kindle. Andoid, iOS

Oude Testament 

 1. Genesis (Gen) – Gênesis
 2. Exodus (Ex) – Êxodo
 3. Leviticus (Lev) – Levítico
 4. Numeri (Num) – Números
 5. Deuteronomium (Deut) – Deuteronômio
 6. Jozua (Joz) – Josué
 7. Richteren (Richt) – Juízes
 8. Ruth (Ruth) – Rute
 9. 1 Samuel (1 Sam) – 1 Samuel
 10. 2 Samuel (2 Sam) – 2 Samuel
 11. 1 Koningen (1 Kon) – 1 Reis
 12. 2 Koningen (2 Kon) – 2 Reis
 13. 1 Kronieken (1 Kron) – 1 Crônicas
 14. 2 Kronieken (2 Kron) – 2 Crônicas
 15. Ezra (Ezra) – Esdras
 16. Nehemia (Neh) – Neemias
 17. Ester (Est) – Ester
 18. Job (Job) – Jó
 19. Psalmen (Ps) – Salmos
 20. Spreuken (Spr) – Provérbios
 21. Prediker (Pred) – Eclesiastes
 22. Hooglied (Hoogl) – Cântico dos Cânticos
 23. Jesaja (Jes) – Isaías
 24. Jeremia (Jer) – Jeremias
 25. Klaagliederen (Klaagl) – Lamentações
 26. Ezechiël (Ezech) – Ezequiel
 27. Daniël (Dan) – Daniel
 28. Hosea (Hos) – Oséias
 29. Joël (Joël) – Joel
 30. Amos (Amos) – Amós
 31. Obadja (Obad) – Obadias
 32. Jona (Jona) – Jonas
 33. Micha (Micha) – Miquéias
 34. Nahum (Nah) – Naum
 35. Habakuk (Hab) – Habacuque
 36. Sefanja (Sef) – Sofonias
 37. Haggaï (Hag) – Ageu
 38. Zacharia (Zach) – Zacarias
 39. Maleachi (Mal) – Malaquias

  Nieuwe Testament 

  1. Mattheüs (Mat) – Mateus
  2. Markus (Mar) – Marcos
  3. Lukas (Luc) – Lucas
  4. Johannes (Joh) – João
  5. Handelingen (Hand) – Atos
  6. Romeinen (Rom) – Romanos
  7. 1 Korinthiërs (1 Kor) – 1 Coríntios
  8. 2 Korinthiërs (2 Kor) – 2 Coríntios
  9. Galaten (Gal) – Gálatas
  10. Efeziërs (Ef) – Efésios
  11. Filippenzen (Filip) – Filipenses
  12. Kolossenzen (Kol) – Colossenses
  13. 1 Thessalonicenzen (1 Thess) – 1 Tessalonicenses
  14. 2 Thessalonicenzen (2 Thess) – 2 Tessalonicenses
  15. 1 Timotheüs (1 Tim) – 1 Timóteo
  16. 2 Timotheüs (2 Tim) – 2 Timóteo
  17. Titus (Tit) – Tito
  18. Filemon (Filem) – Filemom
  19. Hebreeën (Hebr) – Hebreus
  20. Jakobus (Jak) – Tiago
  21. 1 Petrus (1 Petr) – 1 Pedro
  22. 2 Petrus (2 Petr) – 2 Pedro
  23. 1 Johannes (1 Joh) – 1 João
  24. 2 Johannes (2 Joh) – 2 João
  25. 3 Johannes (3 Joh) – 3 João
  26. Judas (Jud) – Judas
  27. Openbaring (Op) – Apocalipse